Mozilla Firefox 91.0

Mozilla heeft versie 91 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 91 heeft Mozilla het onder meer mogelijk gemaakt om op een Microsoft account in te loggen met Windows single sign-on. Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de Total Cookie Protection en wordt er eerst geprobeerd een website via een https-verbinding te laden en pas naar http terug te vallen als dat niet werkt. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden. New

DHL Servicepunt
DPD Servicepunt
Alle rechten voorbehouden © , TRL Mobile BV
Powered by LinQxx.
LinQxx - Websites - SEO - Hosting - Drukwerk