Klacht afhandeling

Klachten nemen wij bijzonder serieus. Wij willen u vragen om contact op te nemen met een van onze collega’s. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid proberen op te lossen.

Passende oplossing

Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Stuur uw klacht dan zo compleet mogelijk per e-mail naar info@trlmobile.nl. Uw klacht zal door ons nogmaals beoordeeld worden en, indien mogelijk, zullen we u een andere oplossing proberen te bieden.
Is uw klacht ook nu niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u uw klacht voorleggen aan de ICT Waarborg via hun website.
Mochten we er bij klachten over onze webshopactiviteiten echt niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie webshop. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.
U kunt zich richten tot onderstaand adres: TRL Mobile B.V., Julianalaan 6, 6042 JG ROERMOND.
DHL Servicepunt
DPD Servicepunt
Alle rechten voorbehouden © , TRL Mobile BV
Powered by LinQxx.
LinQxx - Websites - SEO - Hosting - Drukwerk